Deze tekst staat in het maart/april 2017 nummer van het blad DE NATUUR UW ARTS van de Stichting Natuurlijk Welzijn www.natuurlijkwelzijn.org

 
Een inkijkje in een alternatieve NATUURLIJK-keuken.

Vorig jaar waren mijn collega en ik op het 40 jaar Natuurlijk Welzijn-symposium in Driebergen. Daar lieten we ons een dagje inspireren rond de stand van zaken ‘qua regulier, complementair en alternatief’, om het zo maar even samen te vatten. Blij gemutst togen we weer richting Noord-Nederland omdat ons helder was geworden dat er gezien alle lezingen vele hoopvolle ontwikkelingen gaande zijn in het gezondheidsveld. Met als finale het prachtige initiatief Kinderbuik & Co, hulde!

Wij zijn Rob Heiligers en Aafke Douma en we werken onder de naam NATUURLIJK Centrum Bewustzijn & Bloei in en bij Groningen. Ons doel is mensen bewust en gezond te laten floreren, op natuurlijke wijze en in harmonie met het geheel. Dat doen we in onze praktijk, middels lezingen en bijeenkomsten, en in workshops rond o.a. Natuurlijk Genezen. Hier zijn we van harte mee bezig en we hebben er ook veel ‘succes’ mee, zowel in de resultaten binnen onze praktijk, als in feedback op bijeenkomsten en workshops.

Voor de duidelijkheid, wij worden onder het kopje ‘alternatief’ geplaatst. Daarmee vallen we meteen buiten de gefinancierde GGZ (regulier en wetenschappelijk bewezen complementair JA, alternatief NEE) zoals die tijdens het symposium ook geformuleerd werd door Rogier Hoenders en zijn mooie initiatief 'Integrale Psychiatrie'. Ons werk is dus niet te declareren bij een ziektekostenverzekering. Wel is er een passende beroepsvereniging: CAT Collectief Alternatief Therapeuten. Dit is onze situatie nu.

Achtergrond
Zelf ben ik ooit drie keer uitgeloot voor de studie Medicijnen (en werd geen arts dus), studeerde kinderpsychologie en was ruim dertig jaar professioneel werkzaam als jeugdtheatermaker met educatieve voorstellingen rond psychologische thema’s.
Mijn collega Aafke Douma, we vormen nu een maatschap, werkte als juridisch-maatschappelijk werker bij diverse gemeentes, tot zij zo’n tien geleden weer ‘glashelder werd’ (helderziend, -voelend, -horend, -wetend). Van kinds af aan ‘zat dit er al in’, maar het werd indertijd door o.a. een stellige onderwijzeres de kop ingedrukt. Ruim vijf jaar geleden is onze samenwerking begonnen.
Leuk toeval is dat we rond ons twintigste twee jaar lang in dezelfde straat in Groningen woonden en elkaar toen nimmer hebben ontmoet. Pas dertig jaar later werd dit wel een echte ontmoeting, en nu als collega’s dus. Aafke liet me onlangs overigens met de nodige humor weten ‘dat ik al zeventien keer arts ben geweest in vorige levens’. En ‘in dit leven is het niet de bedoeling om als universitair opgeleide dokter te gaan werken’. Het zij zo…

Helder mag zijn dat in onze dagelijkse NATUURLIJK-praktijk spiritualiteit en intuïtieve, paranormale waarneming een essentiële rol spelen. En dat is soms lastig te verkopen naar allerlei officiële instanties, zij vinden ons wel ‘zeer alternatief’. Vandaar dat wij hebben besloten niet meer mee te doen aan alle strijd en administratieve rompslomp om erkend te worden/zijn, en onze eigen hartelijke weg te gaan. De cliënten weten ons overigens vanzelf te vinden. Zelden horen wij vragen over vergoedingen middels verzekeringen e.d. Zo zijn wij vrij om onze gedegen ‘eigen-wijze’ aanpak vorm te geven en uit te voeren.

Ook hebben we eens aan wetenschappelijk onderzoek meegedaan, en daaruit volgde dat onze benadering ‘significant effectiever is dan gangbare behandelmethodes, en zeker verder onderzoek verdient’. Maar dat kwam er nooit van, kennelijk zijn wij voor academische onderzoekers toch niet zo aantrekkelijk? Mocht iemand in dit schrijven een mogelijk onderzoek zien? Van harte welkom!

Aanpak
Graag geven we nu een inkijkje in onze activiteiten, als inzichtelijk voorbeeld van ons ‘alternatief’. Uiteraard zijn we goed geschoold en gecertificeerd in allerlei methoden van energetisch werk en alternatieve geneeswijzen, laat ik de merknamen achterwege laten. In onze optiek gaat alles over wat wij noemen Natuurlijk Genezen, hoe stimuleer je het zelfhelend vermogen zo dat iemand weer bewust gaat bloeien? De essentie in onze optiek is hierbij ‘AHA’: Adem, Hartenergie/Liefde en Aandacht. Met dit bewustzijnspalet is werkelijk alles mogelijk.


Binnen onze praktijk zijn wonderlijke genezende effecten op te merken. Met onze mediamieke gaven (we werken altijd samen) kunnen wij de onderliggende oorzaak van (fysieke en/of psychische) symptomen zien en behandelen. Hierdoor wordt als het ware de ‘angel uit het probleem getrokken' en kan het zelfgenezend vermogen van een cliënt weer zijn/haar natuurlijke werk doen. Er komen veel mensen met onbestemde klachten, vaak hebben ze ook een heel medisch traject doorlopen.

Energetisch
Aafke heeft de gave glashelder aan te voelen en te zien wat er bij iemand speelt, en zo kunnen we zeer doelgericht iets betekenen. Geregeld komen we dan in generaties van voorouders terecht, soms blijkt er al honderden jaren geleden iets naars gebeurd te zijn wat van generatie op generatie is ‘doorgegeven’, en nu pas bij onze sessie helder in beeld komt. Door met onze energetische werkwijze dit systeem op te schonen en vooral ook de herinnering eraan uit familielijnen te halen zijn er enorme veranderingen mogelijk. Dit raakt enigszins aan systemisch werk met opstellingen e.d.
Overigens gaan sessies soms ook heel anders...


Enkele voorbeelden: iemand met dertig jaar zware hoofdpijnen voelt zich plots opgeknapt nadat een incestthema in de familie bewust is geworden en ‘verwijderd’. Iemand vol lusteloze vermoeidheid zit plots weer fluitend op de fiets nadat schuldgevoelens in generaties duidelijk zijn geworden en ‘opgeruimd’. Iemand die nog nooit een nacht heeft doorgeslapen kan dit nu wel nadat misbruik in het verre verleden zich heeft geopenbaard en is ‘opgeschoond’. Ook kunnen we via de ouders hun kinderen bereiken die dan bijv. geen last meer hebben van geluidsovergevoeligheid, depressieve gevoelens, weer rustig kunnen slapen, e.d. En er zijn er veel meer voorbeelden.
Velerlei klachten lijken een dergelijke onderliggende oorzaak te hebben.

Tegelijkertijd reageren (helderziend gezien) ook overledenen uit vorige generaties zeer positief (‘aan gene zijde speelt geen tijd’). Iedereen richt zich op, komt in zijn/haar kracht te staan en is los van het familietrauma. Zo kunnen ze nu eindelijk energetisch hun kinderen ondersteunen. Cliënten kunnen als het ware weer leunen op een gezonde voorouderlijn, en wat een heerlijk gevoel blijkt dat te zijn!

Dat we hiernaast ook allerlei fysieke tekorten energetisch testen en bijstellen (dat kan), mensen gerichte oefeningen aanleren, symbolen meegeven of samen met een cliënt ‘gezonde dagdromen’ creëren is hier wellicht wat veel om verder over uit te weiden. Vaak is bij onze benadering één sessie voldoende, soms is er een tweede afspraak nodig, zelden hoeven we een derde keer af te spreken. Cliënten gaan weer stevig op eigen benen lopen, en dat is precies wat we beogen. We zeggen wel eens: mysterie en gezond verstand gaan hand in hand. Het werkt, en dat is zoals het is.

Workshops en lezingen
We geven ook workshops en lezingen/bijeenkomsten rond onze NATUURLIJK-visie. Workshops waar een ieder vooral een ‘eigen-wijze’ manier van werken ontwikkelt, met inbegrip van alle eigen vermogens en talenten. Alles draait om ‘Bewustzijn & Bloei’, en dat is wat ons betreft beter benoemd dan termen als bewustwording en groei. Dan ben je er steeds nét niet, je moet het nog worden of er naartoe groeien. Ga eens uit van Gezond, Al Heel, je Bent het al, Zijn & Bloei. Alle genezing kan dan volledig natuurlijk tot je komen. Nogmaals, werkelijk alles is zo te behandelen, van kleine ongelukjes tot ernstige chronische klachten.


Tot hier het inkijkje in onze NATUURLIJK-keuken, als hopelijk inspirerend voorbeeld van natuurlijk welzijn en hoe het ook kan. Aafke en ik zijn voor én/én: zowel regulier, complementair als alternatief, in innige samenwerking. Kinderbuik & Co vinden we bijv. een prachtig voorbeeld van hoe dit al gerealiseerd wordt. Eens hopen we hier in Noord-Nederland aan een dergelijk initiatief mee te kunnen doen, daar staan we open voor. Mooi te vermelden is dat we in gesprek zijn met een jeugdpsychiater in Groningen om met onze aanpak mogelijk bij te kunnen dragen aan ‘integrale jeugdzorg’.

Gaat onze nu zo alternatieve aanpak ooit eens verschuiven naar complementair of zelfs regulier? Of integreert alles binnen ‘spirituele wetenschap’? Zijn wij idealisten of voorlopers? We gaan het wel zien. Dank voor de aandacht en wie weet tot ziens.


Rob Heiligers en Aafke Douma, februari 2017 

 
 
DEEL 2

Dit artikel is geschreven voor het blad DE NATUUR UW ARTS, en is een vervolg op het vorige artikel 'Een inkijkje in een alternatieve NATUURLIJK keuken'.

 

Een wat dieper inkijkje in de NATUURLIJK praktijk

In het maart/april nummer van DE NATUUR UW ARTS (met dank aan de redactie) stond het artikel: ‘Inkijkje in een alternatieve NATUURLIJK keuken’. We kregen daar veel reacties op, zowel van mensen die een sessie met ons wilden meemaken (en meestal met opgelucht gemoed onze praktijk weer verlieten), als ook vragen over wat we dan precies aan het doen zijn met cliënten. In een poging tot antwoord hierop dit schrijven over onze energetische werkwijze.

Helder
Zoals al duidelijk mag zijn maken we gebruik van helder waarnemen. Met name collega Aafke Douma is dermate helder (ziend, horend, voelend, wetend, ook ruiken en proeven komen voorbij) dat door afstemming op iemand direct in beeld komt wat mogelijke oorzaken zijn van (veelal) fysieke klachten. Ook psychische problemen als bijv. depressieve gevoelens kunnen uitingen zijn van iets onbestemds wat zich kennelijk heeft vastgezet in iemands systeem. Ongeacht welke klachten het zijn, in onze optiek is alles mogelijk, alles kan weer in beweging komen middels energetisch behandelen.

Generaties opschonen
Als een cliënt bij ons komt dan heeft diegene eerst antwoord gegeven op een aantal vragen. Zoals waar heb je last van, word je regulier of alternatief behandeld momenteel, is er sprake van medicijngebruik, zijn er ook ervaringen in je leven te vermelden die grote impact hebben gehad, e.d. Door hier met heldere waarneming naar te kijken komen er inzichten bovendrijven. Vaak hebben die te maken met invloeden uit wat wij noemen de vaderlijn en/of de moederlijn. In deze zin lijkt het op systemisch werk zoals bij familieopstellingen. Kan een familieopstelling bewust maken wat er in het leven van de naaste familie of bij ouders of (over)grootouders heeft gespeeld, via helder waarnemen kan iets in beeld komen dat tientallen generaties terug is ontstaan. Een familieopstelling kan een bewustwordingsproces op gang brengen en zo veel verlichting brengen, wij lijken nog wat dieper te kijken en kunnen zo de achterliggende oorzaak van wat er speelt opsporen. Dit probleem kunnen we ‘energetisch opschonen’, waardoor deze oorzaak geen werking meer heeft en het NATUURLIJK zelfhelend vermogen van een cliënt weer optimaal gaat functioneren met meestal dus genezing tot gevolg. Vaak geeft het ook positieve effecten voor familieleden, alsof de cliënt de familie van een onaangenaam virus heeft helpen verlossen en de gehele familie nu schoon is. Iets wat lang verhuld is gebleven is aan het licht gekomen.

We zien ook ouders in onze praktijk verschijnen die van de mogelijkheid gebruik maken door een dergelijk opschoningsproces een bijdrage te leveren aan het welzijn van hun (klein)kinderen.
 
'm & M'
Wat hier mogelijk ook verhelderend kan werken, is het onderscheid tussen wat wij noemen de kleine ‘m’ en de grote ‘M’, de ‘m & M’. De kleine ‘m’ staat voor ons als mens met meer/minder mogelijkheden, moeilijk/makkelijk levend vanuit individualiteit en dualiteit. De grote ‘M’ verwijst naar het onbegrijpelijke Mysterie waar we onlosmakelijk deel van uitmaken: Magnifiek, Metafysiek, Multidimensionaal en nog veel Meer, het collectieve ‘Eindeloos Bewustzijn’ (zoals hartchirurg Pim van Lommel dat eens benoemde). Veel mensen lopen als kleine ‘m’ zoekend rond, maar idealiter gaan we hier op aard als bezield en florerend mMmmMMmmM-mens door het leven, en zijn onze ‘m & M’ bewust en inspirerend verbonden.

Kleine ‘m’ Aafke Douma heeft in deze optiek een glasheldere verbinding met haar grote ‘M’, het Mysterie/Bewustzijn waar alle informatie tijdloos ter beschikking staat. Als zij zich afstemt op iemand of iets, voelt ze van jongs af aan een bepaalde trilling of frequentie, waarna zich een soort holografische informatie ontvouwt. Dat kan over een mens gaan, maar ook over een dier dat niet lekker in zijn vel zit of over een huis waar het onprettig wonen is. Alles heeft een eigen ‘energetisch paspoort’ , wat zij kan zien, scannen en lezen. In dit geval gaat het dus om informatie van een cliënt.
 
Voorbeeld-case
Met toestemming van vrouwelijke cliënt G. uit Noord-Holland kunnen we het een en ander illustreren met een concreet voorbeeld. G. is 55 jaar, gescheiden, moeder van 3 zoons (de jongste (18) woont nog thuis), heeft een nieuwe partner sinds aantal jaren. Ze geeft aan veel angst, boosheid en zelfkritiek te ervaren. Heeft lichamelijke klachten in de nek, schouders en onderrug. Soms migraine. Ondergaat veel heftige emoties. Ontvangt geregeld fysiotherapie en massagetherapie. Geeft aan dat ze in haar jeugd ‘psychisch mishandeld’ is door haar ouders. Heeft problemen met seksualiteit.

Eerst ontdekken we dat ze deel was van een tweeling. Het komt vaker voor dat een van twee vruchtjes al snel afdrijft tijdens een zwangerschap, en dit kan energetisch veel impact op iemand hebben. Door dit kind een naam te geven wordt het ‘gezien en erkend’, waardoor er meer rust ontstaat. Ook komt er nog een spontane abortus in de tweede maand bij haar moeder in beeld. Ook dit kind krijgt een naam en wordt zo gezien, met positief effect.
 
Zowel in de vader- als moederlijn blijken veel problemen te zitten. Aafke kan als het ware ‘langs de mannenlijn’ kijken en ziet dat er maar liefst 89 generaties terug iets is ontstaan. Dit klinkt uiteraard onwerkelijk ver als we ongeveer vier generaties per 100 jaar rekenen? Dan gaat het hier over het jaar 200 voor Chr.! Vaker komt voor dat het probleem tussen de 10 en 50 generaties, 250 tot 1250 jaar, teruggaat. In het geval van G. speelde er geweld en misbruik in de mannenlijn en blijkt dit als een soort virus doorgegeven te zijn in afwisselend ‘dader- en slachtofferlevens’. Door ons metaforisch voor te stellen dat dit virus via telecomkabeltjes in G.’s familiesysteem werkzaam is, kunnen we de kabeltjes in het begin (89 generaties terug) energetisch doorsnijden en bij iedereen uit alle generaties de input van dit virus verwijderen. Ook versterken we positieve aspecten van de mannelijke lijn, en halen we tot slot ‘alle herinnering’ aan geweld en misbruik eruit. Gevolg is dat de hele vaderlijn ‘zich letterlijk opricht’ en zo weer een ondersteunende werking kan hebben voor alle betrokkenen.
G.’s  hart-chakra vraagt nog aandacht. Hier zetten we een ‘openende beweging’ aan, zodat het chakra beter kan gaan functioneren. Tot slot komt een grote indiaan in beeld (G. heeft affiniteit met Native Americans), die we achter haar plaatsen zodat ze zich altijd beschermd kan voelen. In deze sessie van vijf kwartier komen we niet toe aan de vrouwenlijn, dus maken we nogmaals een afspraak.
 
Harmonischer
Vijf weken later geeft G. aan zich een stuk beter te voelen, is ‘liever voor zichzelf’. Heeft een opvallend rustige vakantie achter de rug. Het idee van de indiaan heeft haar zeer geholpen zich veilig te voelen. Ook met haar zoon beleeft ze minder spanningen. Deze zoon kwam overigens ook nog in onze praktijk langs (op voorspraak van de moeder) om de relatie met zijn vader te verbeteren, best opvallend voor een jongen van 18.

Wel zijn er nog hoofdpijnklachten. Nu komt het wiggenbeen in beeld (vlinderachtig bot achter de ogen). Door dit ‘in de juiste rechte stand te zetten’ kunnen vaak vele fysieke problemen plots oplossen. G. ervaart direct ontspanning in haar hoofd.
De moederlijn kunnen we gaan opschonen. Ook hier speelt misbruik, nu vanaf de 47e generatie, zo’n 1200 jaar terug dus. G. herkent misbruikpatronen bij haar moeder en grootmoeder. Bij het ‘langs de vrouwenlijn’ kijken komt ook een extra probleem tussen de 36e en 37e generatie in beeld, een familiegeheim met een buitenechtelijk kind. Bijzonder is dat blijkt dat de ziel van G. ooit ook dit kind was. Op het moment dat dit helder wordt treedt er een grote ontspanning op bij G. De oorzaak (‘angel’) van veel ongemak lijkt nu echt te zijn gevonden. G.’s ziel wordt hartelijk bedankt!
G. geeft ons later aan weer goed in haar vel te zitten en weinig problemen meer te ervaren. De relatie met zowel haar kinderen als met haar nieuwe partner is veel harmonischer momenteel.
Mooi te vermelden is dat ze besluit ook mee te doen aan onze workshop NATUURLIJK GENEZEN, om zelf energetisch werk te kunnen inzetten in haar naaste omgeving.
 
Bewust floreren
Dit was het verhaal van G. als inzichtelijke NATUURLIJK-case, andere voorbeelden zijn legio. Zie voor meer ook ons vorige artikel in De Natuur Uw Arts.

Na een aantal weken ontvangen we vaak reacties dat mensen meer rust en gezondheid ervaren in hun leven, en dat er positieve effecten te vermelden zijn in de naaste familie. Het zelf-genezend vermogen van iemand gaat weer ongestoord in werking. De ‘m&M’ lijken weer bezield en verbonden te zijn en te zorgen voor een ‘bewust florerend’ mens. Het werkt echt…

Onlangs beschreef Marcel (56) het in een reactie zo:
….De eerste dagen na mijn bezoek aan jullie heb ik mij fantastisch gevoeld, geroerd door een diep gevoelen van erkenning maar ook vervuld van hoop op een nieuw leven. Een loden deken lijkt te zijn weggenomen en meteen al voelde alles lichter voor mij. Het lijkt er nu op dat het leven niet meer een kapotte langspeelplaat is die om de haverklap blijft hangen maar dat het verder gaat. Het is allemaal nog zo nieuw dat het moeilijk is precies te vertellen wat er nu zo anders is, maar dat dat zo is leidt voor mij geen enkele twijfel. Ik voel mij vrijer, lichter, in staat om net een ander gezichtspunt te kiezen als dat nodig is zodat ik me niet meer gevangen voel in steeds dezelfde versie van het verhaal. Ik voel mij ook best comfortabel in het nu, gewoon ontspannen zonder poespas, niet moeten. Ik ben heel benieuwd naar de rest van mijn leven…

Tot zover dit wat diepere inkijkje in ons NATUURLIJK werk, ter inspiratie en verwondering. Mocht iemand belangstelling hebben voor ons werk in de praktijk of bij workshops, zie dan op onze website www.NATUURLIJKCentrumBewustzijnenBloei.nl
 
Rob Heiligers en Aafke Douma mei 2017

Schrijf je HIER in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle actualiteiten en ontwikkelingen. Uitschrijven kan op ieder moment via de link in iedere nieuwsbrief.